Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe

W w/w zakresie firma wykonała kompleksowe usługi budowlane. Zrealizowała obiekty kubaturowe w zakresie budownictwa mieszkaniowego, usługowego, przemysłowego, leczniczego, sportowo-edukacyjnego w stanie surowym jak również " pod klucz" oraz roboty wykończeniowe, wykonując pełną koordynację wszystkich robót branżowych.

Wykonujemy również roboty w zakresie budownictwa drogowo-mostowego takie jak przepusty żelbetowe wylewne i prefabrykowane oraz małe obiekty mostowe.

 1. Basen leczniczy w DW Złocień w Ustroniu 2011
 2. Wykonanie wewnętrznej windy w Uzdrowisku Równica 2011
 3. Modernizacja i remont laboratorium analitycznego oraz remont szatni personelu w czynnym obiekcie Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu w 2010r.
 4. Modernizacja i remont DW Orlik w Ustroniu - 2010r
 5. Rozbudowa i nadbudowa restauracji "NOWA" w Skoczowie w 2009r.
 6. Budowa budynku handlowo-biurowo-magazynowego w Gumnach w okresie 2008-2009r.
 7. Wykonanie zewnętrznego dźwigu szpitalnego w konstrukcji stalowej wraz z robotami towarzyszącymi w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu 2009r.
 8. Budowa budynków komunalnych w Ustroniu przy ul. Dworcowej w okresie 2007-2008r.
 9. Roboty modernizacyjne i remontowe w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu w okresie 2004-2009r
 10. Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu w okresie 2004-2005
 11. Budynki mieszkalne inwestorów indywidualnych - na bieżąco